ششمین سمینار فلسفی جیت کان دو

به اطلاع کلیه رزمیکاران استان اصفهان می رساند جیت کان دو استان در نظر دارد ششمین سمینار فلسفی هنر رزمی به موضوع هنر رزمی ترکیبی؟ ساعت 17:00 مورخ 1394/04/19 برگزار نمیاید. علاقمندان جهت ثبت نام با مسئول کمیته آموزش 6053 815 0913 جناب آقای میرلوحی تماس حاصل فرمایند.

مکان: اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، جنب ورزشگاه تختی، سالن کنفرانس سرای ورزشکاران.