گزارش مسابقات

شرکت جیت کان دو کاران تیم نام آوران E.F.E به مربیگری استاد سید احسان میرلوحی واستاد علی دهخداوکسب مقام های اول تا سوم مسابقات ووشو استان(چانگ چوان) درتاریخ:۹۶/۹/۲۴ رابه قهرمانان وخانواده های محترمشان و تمام جیت کان دو کاران استان اصفهان تبریک عرض می نماییم.

مقام اول:صدرا شهر آبادی

مقام دوم:عنایت الله ابراهیمی وموسی نظری

مقام سوم :سعید ابراهیمی ومحمد کاضمی ومجتبی حیدری ومعین شریفیان

با آرزوی توفیقات روز افزون  برای این عزیزان وکسب مقام های کشوری والمپیکی